Alla bären är släckta på mina elevers iPad och de kan inte öppna övningarna.

Har du fler frågor?

Kontakta oss
Blev du hjälpt av denna sida?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Tillbaka till sidans början