Använd digitala produkter som källa

 • Det händer att elever hör av sig till oss och undrar hur de ska tänka kring källkritik när de använder sig av digitala produkter från Natur & Kultur som källa. Därför har vi tagit fram följande information om hur vi arbetar för att säkerställa digitala produkter med höga krav på tillförlitlighet.

  Information till dig som är elev på grundskolan, gymnasiet, komvux eller sfi

  Natur & Kultur arbetar redaktionellt, det betyder att vi på förlaget har en redaktion bestående av förläggare som tillsammans med författare och redaktörer tar fram allt digitalt innehåll. Alla som jobbar med ett material är ämnesexperter och har en högre utbildning på universitet eller högskola inom det aktuella ämnet. I arbetet har våra författare, förläggare och redaktörer använt sig av en stor mängd källor. Alla dessa källor är granskade och allt material som ska publiceras blir kontrollerat av flera personer på redaktionen.

  Din skola eller du själv har köpt in det här läromedlet till dig, och det är inte fritt och gratis på nätet. När man på detta sätt köper licens till en digital databas, som Natur & Kulturs digitala produkter är, kan man alltid räkna med att det finns en hög trovärdighet och att den fakta som presenteras är granskad, eftersom det står en redaktion och namngivna, ämneskunniga författare bakom materialet. Det är samma sak som när man köper en tryckt faktabok.

  Hur skriver du en källhänvisning till en digital titel?

  Om du i ett skolarbete ska berätta att en digital produkt från Natur & Kultur är din informationskälla kan du göra en källhänvisning genom att kopiera länken till den del av produkten som du har läst direkt i webbläsaren (t.ex. till ett kapitel i innehållet).

  Exempel:

  https://app.digilar.se/contents/20b4c06c-e02a-4e95-bf47-39fbd94729f1

  I en källförteckning sist i din uppsats kan du göra en lista över alla källhänvisningar som innehåller följande information:

  Författare (utgivningsår), titel på produkten, länk och det datum* då du kopierade länken.

  Det kan till exempel se ut så här:

  Wigh Stellan, Bill Johanna (2013), Digilär Historia 7-9, https://app.digilar.se/contents/20b4c06c-e02a-4e95-bf47-39fbd94729f1 (tillgänglig: 2022-05-18).

  *Anledningen till att du ska skriva datum då du kopierade länken är att alla webbsidor och länkar uppdateras ibland. Det gäller även våra digitala produkter. Därför behöver du alltid ange vilket datum du har läst en informationskälla från internet.

  Du hittar information om författare och utgivningsår på vår hemsida, där du kan söka upp alla våra digitala produkter genom att skriva in titeln. Om du är inloggad i en av våra Digilär- eller Digital-produkter har du också alltid författarnamn och utgivningsår tillgängliga genom att trycka på de tre punkterna uppe i menyraden, vid titeln, och välja Information.

  Denna text är skriven av Cecilia Lilja, gymnasielärare i svenska och historia samt en av författarna till Natur & Kulturs läromedel Digilär Svenska & Sva 7-9 och Digilär Svenska gy.

  Information till dig som är student på högskola eller universitet

  Här kommer vi inom kort att publicera information om hur du som genomför akademiska studier förväntas arbeta med källhänvisningar till digitala titlar. Informationen tas just nu fram i samarbete med lärare på universitetsnivå och kommer att innehålla instruktioner kring hur du arbetar med de vanligaste systemen för källhänvisning, som Harvard, Oxford och APA.

 • Fick du svar på din fråga?