Hur ändrar läraren ämnesplan för kursgruppen i NOKflex?

  • Från och med den 1 juli 2021 gäller nya ämnesplaner i matematik för gymnasiet och från och med den 1 januari 2022 för komvux på gymnasial nivå. Läraren kan ändra ämnesplan för kursgruppen inne i NOKflex. 

    • När du startar en ny kurs i NOKflex efter uppdateringen, kommer du automatiskt till den nya ämnesplanen. 
    • Om du fortsätter med en gammal kurs, som startade före uppdateringen, kan läraren välja ämnesplan för hela kursgruppen – reviderad eller äldre.  En informationsruta med val av ämnesplan visas automatiskt när du öppnar kursgruppen inne i NOKflex. När valet sparas ändras ämnesplan för hela kursgruppen.  

    Under kursinställningar i NOKflex kan läraren ändra ämnesplan för kursgruppen oavsett när eleverna påbörjade kursen. Kom ihåg att alla framgångar och svar är kopplade till den ämnesplan ni använder.

    nokflex_kursinstallning_larare.JPG 

  • Fick du svar på din fråga?