Varför blir det konstig och fel text i NOKflex?

  • Vissa appar/tillägg i webbläsare kan "korrigera" eller ändra innehåll på webbsidorna, och därmed också i NOKflex Matematik. Detta är tillägg som hanterar t.ex. text, grammatik och stavning. I vissa fall kan den rätta svenska texten och även bilder ändras till något obegripligt och konstigt och då är det bra att kontrollera om din webbläsare har en app/ett tillägg som kan behöva avaktiveras.

    Ta gärna hjälp av en IT-ansvarig på din skola. Om du använder Google Chrome som webbläsare kan du hitta instruktioner från länken här nedan om hur du kan se vilka tillägg du har och avaktivera eller ta bort dem som kan göra oönskade textändringar: https://support.google.com/chrome_webstore/answer/2664769?hl=sv

    Du kan också prova en annan webbläsare som inte har dessa tillägg.

    Hjälper inte dessa åtgärder, kontakta gärna oss på kundsupport.

  • Fick du svar på din fråga?