Tilldela Extramaterial till elever

  • För att tilldela ett extramaterial till elever behöver du skapa en kurs (motsvarar tidigare grupper på nok.se) där du lägger till dina elever och extramaterialet. I och med detta får eleverna direkt tillgång till extramaterialet på sin startsida. Läs mer om hur du kommer igång med Extramaterial.

    Eleverna ser materialet under ”Mina produkter” och genom kursen, och du som lärare kan följa dina elevers progression under Uppföljning.

    Uppföljning_extramaterial.png 

  • Fick du svar på din fråga?