Kommer flaggade övningar först för eleverna i NOKflex?

  • Eleven ser lärarens flaggade övningar genom att klicka på "Övningslista" i respektive avsnitt, och även i respektive övning. De flaggade övningarna kommer att prioriteras i slingan med rekommenderade uppgifter när eleven klickar på Nästa i fliken Öva (i det adaptiva övningsverktyget när man valt alternativet att NOKflex väljer uppgifter till en). 

    Flaggmarkeringen kan användas på olika sätt, t.ex. kan läraren flagga uppgifter som eleverna ska göra eller uppgifter som eleverna ska skicka sin egen lösning på till läraren.

  • Fick du svar på din fråga?