Var hittar jag min svarshistorik i en övning i NOKflex?

  • Eleven öppnar svarshistoriken i den högra menyn intill respektive övning i NOKflex. I svarshistoriken inne i en övning ser eleven vad hen tidigare har svarat, om svaret var rätt eller fel, samt om hen tittat på ledtråd eller lösning. 

  • Fick du svar på din fråga?