Är nivåerna i NOKflex kopplade till betygsstegen?

  • Nej, det finns ingen exakt koppling till betygsnivåer. Nivåerna beskriver vilken svårighetsgrad uppgifterna har. Det är i slutändan läraren som avgör vilken betygssättning en elev får. 

  • Fick du svar på din fråga?