Hur vet man hur många poäng en övning i NOKflex är värd?

  • Varje övning i NOKflex är värd mellan 10-160 poäng beroende på svårighetsnivå. Det finns oftast fyra eller fem svårighetsnivåer på övningarna inom ett avsnitt. Maxpoäng för en övning ser du när du är i övningen, under det totala antalet poäng du samlat ihop.

    Tittar du på en ledtråd minskas antalet poäng du kan få för övningen. Tittar du på en lösning får du 0 poäng för den övningen.

  • Fick du svar på din fråga?