Frågor & svar om Qnoddens pensionering i slutet av 2022

 • Här nedan hittar du några frågor och svar gällande Qnoddens pensionering som sker i slutet av 2022.

  Varför går Qnodden i pension?

  Qnoddarnas värld var tidigt ute med att ge lärare och elever möjlighet att arbeta heldigitalt. Att vara först ut på marknaden är dock inte enbart positivt. Det ramverk och koden som Qnoddarna togs fram med går dessvärre inte att uppdatera eller behålla i sin nuvarande form. Vi kan därmed inte framtidssäkra tekniken i Qnoddarnas värld.

  När är sista dag för att kunna köpa Qnoddarnas värld?

  Den 10 januari 2022 är sista dagen man kan köpa licenser för både lärare och elever.

  När går det inte längre att använda Qnoddarnas värld?

  Den 31 december 2022 är sista dagen som Qnoddarnas värld kan användas, efter det kommer det inte längre att finnas tillgängligt.

  Hur går vi tillväga om vi behöver komplettera med licenser under 2022?

  Om det är enstaka licenser ni behöver komplettera med för att bedriva undervisningen i Qnoddarnas värld under 2022, efter den 10 januari, så kan ni kontakta vår kundsupport för hjälp.

  Vilka andra läromedel har ni för lågstadiet i svenska och matematik?

  Vi rekommenderar Singma för matematik och ABC-klubben för svenska. Båda dessa innehåller en kombination av tryckt och digitalt material (blended).

  Kommer ni att ta fram nya heldigitala läromedel för lågstadiet?

  Ja det kommer vi. Vi har full fart i verkstaden med att ta fram andra heldigitala läromedel för lågstadiet. Även om det inte blir exakt i ”Qnoddformatet” så hoppas vi att kunna presentera något riktigt bra framöver.

 • Fick du svar på din fråga?