Frågor & svar om Qnoddens pensionering i slutet av 2022

 • Här nedan hittar du några frågor och svar gällande Qnoddens pensionering den 31 december 2022.

  Varför går Qnodden i pension?

  Qnoddarnas värld var tidigt ute med att ge lärare och elever möjlighet att arbeta heldigitalt. Att vara först ut på marknaden är dock inte enbart positivt. Det ramverk och koden som Qnoddarna togs fram med går dessvärre inte att uppdatera eller behålla i sin nuvarande form. Vi kan därmed inte framtidssäkra tekniken i Qnoddarnas värld.

  När går det inte längre att använda Qnoddarnas värld?

  Den 31 december 2022 är sista dagen som Qnoddarnas värld kan användas, efter det kommer det inte längre att finnas tillgängligt.

  Vilka andra läromedel har ni för lågstadiet i svenska och matematik?

  Vi rekommenderar Singma för matematik och ABC-klubben och Klara svenskan för svenska. Båda dessa innehåller en kombination av tryckt och digitalt material (blended).

  Kommer ni att ta fram nya heldigitala läromedel för lågstadiet?

  Ja det kommer vi. Vi har full fart i verkstaden med att ta fram andra heldigitala läromedel för lågstadiet. Även om det inte blir exakt i ”Qnoddformatet” så hoppas vi att kunna presentera något riktigt bra framöver.

 • Fick du svar på din fråga?