Kan jag använda en digitalbok offline, d.v.s. utan internetanslutning?

  • Nej, för att du alltid ska ha den senaste versionen och för att göra böckerna mer tillgängliga är de åtkomliga online på webben. Därför krävs en aktiv internetanslutning för att komma åt böckerna.

  • Fick du svar på din fråga?