Hur kommer jag åt filmerna i Matematik 5000-appen?

  • Samtliga undervisningsfilmer i Matematik 5000-appen, både lektionsgenomgångar och lärarledda lösningsfilmer, kommer du åt genom att klicka på Filmgenomgångar som finns bakom respektive delkapitel i Innehåll.

  • Fick du svar på din fråga?