Matematik 5000-appen uppdateras inte längre och försäljningen upphör

 • Matematik 5000-appen upphör

  Matte 5000-appen har kompletterande innehåll för Matematik 5000-böckerna som följer den gamla ämnesplanen. Därför kommer vi inte längre att sälja innehållet i Matte 5000-appen eller uppdatera appen.

  Om du har laddat ned appen och köpt en kurs inuti appen kan du använda den så länge du har appen på din enhet och den fungerar.

  Vi rekommenderar istället Matematik 5000+ som följer den aktuella ämnesplanen (tryckta böcker eller digitalböcker) eller NOKflex Matematik (heldigitalt läromedel).

  Frågor och svar om Matte 5000-appen

  F1: Vad gör jag om en kurs (titel) som jag har köpt inuti Matematik 5000-appen inte öppnas?

  S1: Kontrollera först att boken är aktiverad i Matematik 5000-appen. Annars aktiverar du den genom att klicka på Aktivera Bok i Bibliotek. När boken är aktiverad kommer du åt innehållet via Innehåll i appens nedre vänstra hörn.

  F2: Hur ska jag använda Historik-funktionen i Matematik 5000-appen?

  S2: Funktionen Historik i Matematik 5000-appen hjälper dig att hålla reda på vilka övningar du har klarat och vilka övningar du behöver gå tillbaka till och repetera, genom att du själv klickar på Klar eller Inte klar. Även de tester du genomfört visas i en separat lista, tillsammans med den uppnådda poängen på testet, så att du ser vad du eventuellt behöver träna mer på.

  F3: Hur håller jag koll på mina testresultat i Matematik 5000-appen?

  S3: I Matematik 5000-appen kan du alltid välja om du vill rensa ett genomfört test och göra om det genom att välja Rensa test. Ditt senaste testresultat lagras och blir tillgängligt i Historik.

  F4: Hur kommer jag åt filmerna i Matematik 5000-appen?

  S4: Samtliga undervisningsfilmer i Matematik 5000-appen, både lektionsgenomgångar och lärarledda lösningsfilmer, kommer du åt genom att klicka på Filmgenomgångar som finns bakom respektive delkapitel i Innehåll.

  F5: Finns uppgiftstexterna (frågorna) inlagda i Matematik 5000-appen? 

  S5: Nej, eftersom Matematik 5000-appen är ett komplement till den tryckta boken och till för att underlätta självstudier. Den innehåller därför ledtrådar och utvidgade lösningar till bokens alla övningsuppgifter samt filmer och självrättande tester.

  F6: Vad är skillnaden mellan kapiteltester och kurstester i Matematik 5000-appen och vad innehåller de?

  S6: I Matematik 5000-appen utgörs kapiteltesterna av ett test med 10 frågor per kapitel, där ett svarsalternativ av tre är det korrekta. Kurstesterna täcker hela den aktuella kursen. De ges i två versioner, en med 10 Sant eller falskt-frågor och en med 10 flervalsfrågor. Observera att man ofta behöver både papper och penna samt digitala hjälpmedel för att kunna räkna ut svaret.

  F7: Finns det familjedelning i Matematik 5000-appen?

  S7: Nej, man kan inte dela köp inuti Matematik 5000-appen.

  Du kan läsa mer om Matte 5000-appen här.

  Har du frågor kring Matte 5000-appen, kontakta gärna oss på kundsupport här på supportsidan.

 • Fick du svar på din fråga?