Vi har uppdaterat och förbättrat under sommaren 2023

 • Sommaren, när de flesta skolor tar sommarlov, är den bästa tiden för oss att göra större uppdateringar och förbättringar i våra plattformar, digitala läromedel och annat material. 

  Måndagen den 14 augusti 2023 uppdaterade vi kursfunktioner uppdrag, inlägg och genvägar för dig som har kurser med Digilär- eller Digital-produkter. Även kurser med digitalt extramaterial som har dessa funktioner berörs. Läs mer om uppdateringen här.

  Sommaren 2023 har våra andra genomförda större uppdateringar och förbättringar innefattat bland annat följande:

  1) Digilär Franska 6–9 

  • Vi har bytt ut innehållet i Digilär Franska 6–9 helt och hållet. Nya Digilär Franska 6–9 baseras på vårt tryckta läromedel Un été très cool.
  • Vi har publicerat nytt innehåll under sommaren så att det finns ett antal kapitel att arbeta med vid skolstart i alla årskurser. Resterande innehåll kommer att publiceras löpande under höstterminen.
    

  2) NOKflex Matematik 1a Röd, 1a Gul och 1c

  • Den 1 augusti 2023 har vi uppdaterat innehållet i dessa tre kurser i NOKflex Matematik.
  • I NOKflex Matematik 1c har vi uppdaterat en stor del av innehållet så att det blivit ännu bättre och mer liknar innehållet i Matematik 5000+. Många uppgifter har bytts ut och därmed har tidigare elevresultat och gjorda uppgifter tagits bort. 
  • I NOKflex Matematik 1a Röd och 1a Gul har vi gjort innehållsförbättringar. Dessa har berört främst kapitel 1, 2 och 4 som efter uppdateringen har blivit två kapitel, som i Matematik 5000+. En del av de tidigare uppgifterna har tagits bort och därmed även elevresultat och gjorda uppgifter.

  Notera att NOKflex Matematik 1abc Vux inte har uppdaterats denna gång.

  3) Rivstart, Framåt och Gilla svenska

  Vi har uppdaterat kostnadsfritt digitalt extramaterial samt Lärarhandledning Webb för dessa produktserier.

  • Innehållet är detsamma som förut men det kommer till viss del att se annorlunda ut.
  • Uppdateringen ger också en hel del förbättringar i funktionaliteten, bland annat tillgång till talsyntes.

  4) Kostnadsfritt digitalt extramaterial

  • Merparten av våra kostnadsfria digitala extramaterial har genomgått ett ansiktslyft under sommaren.
  • Efter uppdateringen är innehållet detsamma som förut men det kommer till viss del att se annorlunda ut.
  • Uppdateringen ger också en hel del förbättringar i funktionaliteten, bland annat tillgång till talsyntes.

  5) Lärarhandledning Webb

  • Merparten av våra digitala lärarhandledningar (Lärarhandledning Webb) har uppdaterats under sommaren.
  • Efter uppdateringen är innehållet detsamma som förut men det kommer till viss del att se annorlunda ut.
  • Lärarhandledning Webb och kostnadsfritt digitalt extramaterial är i de uppdaterade lärarhandledningarna inte längre automatiskt på en gemensam samlingssida. När du har köpt en lärarhandledning kan du lägga till extramaterialet till samma titel på din startsida i NOKportalen utan extra kostnad (genom + Lägg till produkt på startsidan).

  6) Digitalbok

  • Många av våra digitalböcker finns inte längre automatiskt på en gemensam samlingssida med kostnadsfritt digitalt extramaterial.
  • När du har köpt en digitalbok kan du lägga till extramaterialet till samma titel på din startsida i NOKportalen utan extra kostnad (genom + Lägg till produkt på startsidan).
  • Digitalböcker som ingår i en lärarhandledning fortsätter att finnas tillgängliga direkt i lärarhandledningen.
 • Fick du svar på din fråga?